Organizujemy wspólne sadzenie lasu: w terenach leśnych, na gruntach prywatnych oraz na terenach przez Państwa wskazanych. Sadzimy także aleje kasztanowców, dębów i lip. Zależnie od założeń eventu, koncentrujemy się tylko na sadzeniu, albo sadzenie poprzedzamy warsztatami integracyjnymi w finale, których odbywa się sadzenie drzew.